2321064610 6989488898 ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 21 gkolias_themis@yahoo.gr
hero image
 
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A
ΘΕΜΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | Σχολή Οδηγών Σέρρες

 

Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;
 
   
 
  Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. ( Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος είναι κάτοχος της κατηγορίας Α2 για 2 χρόνια τότε μπορεί να «βγάλει» το δίπλωμα Α από την ηλικία των 22.)
  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εντός και εκτός Ε.Ε. τουλάχιστον 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής στην Ελλάδα).
  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 
 
Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
  • ΔΥΟ (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • ΑΦΜ
  • Α.Μ.Κ.Α 
  • Αστυνομική ταυτότητά
  • Αιτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής (το παρέχουμε εμείς)

 

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
  • Αιτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής (το παρέχουμε εμείς)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΜΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Για την μεγαλύτερη επιτυχία η επιλογή της σχολής μας είναι μονόδρομος! 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας ή επισκεφθείτε την σχολή οδηγών ΓΚΟΛΙΑΣ στις Σέρρες.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε.