2321064610 6989488898 ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 21 gkolias_themis@yahoo.gr
hero image
 
 
 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΘΕΜΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | Σχολή Οδηγών Σέρρες


Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) απαιτείται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) για την ίδρυση επιχειρήσεων μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών.

Είναι μία από τις προϋποθέσεις που εισάγει ο κανονισμός ΕΚ/1071/2009 για την απόκτηση της Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ). Ο παραπάνω κανονισμός εισάγει και την έννοια διαχειριστή μεταφορών.
Η επιχείρηση που ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, τον διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού 1071/2009 και ο οποίος:
α) διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης∙
β) έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση ως μισθωτός, διευθυντής, κύριος ή μέτοχος ή τη διοικεί ή, εάν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, είναι το πρόσωπο αυτό και
γ) έχει την κατοικία του εντός της Κοινότητας.

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;
Η επιχείρηση που ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, τον διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού 1071/2009 και ο οποίος:
 
   
 
  Διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης
  Έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση ως μισθωτός, διευθυντής, κύριος ή μέτοχος ή τη διοικεί ή, εάν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, είναι το πρόσωπο αυτό
  Έχει την κατοικία του εντός της Κοινότητας.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
  Χρήσιμες Πληροφορίες
 
 
Εξετάσεις ΣΕΚΑΜ

 

 

Οι μήνες των εξετάσεων είναι οι ακόλουθοι:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Τρίτη 14 Μαρτίου

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Τρίτη 13 Ιουνίου 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 

 

 

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  •  Αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων βασικής εκπαίδευσης
  • Γεννημένοι πριν το 1970,τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού και γεννημένοι μετά το 1970 τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ΑΔΤ
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Αιτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής (το παρέχουμε εμείς)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΘΕΜΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Για την μεγαλύτερη επιτυχία η επιλογή της σχολής μας είναι μονόδρομος! 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας ή επισκεφθείτε την σχολή οδηγών ΓΚΟΛΙΑΣ στις Σέρρες.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε.